DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

20.02.2024. | Novosti, Vijesti

Danas se obilježava Svjetski dan socijalne pravde, dan koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2007. godine prepoznajući potrebu za rješavanje pitanja kao što je siromaštvo, isključenost i nezaposlenost.

Društveni razvoj i socijalna pravda, preduslovi su za ostvarivanje mira i sigurnosti unutar jednog društva. Globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu podstaći razvoj privrede i tehnologije i doprinijeti poboljšanju životnog standarda ljudi širom svijeta.

Na Opštoj skupštini Ujedinjenih nacija u novembru 2007. godine, sve članice UN-a su jednoglasno podržale rezoluciju kojom se utvrđuje da će se Svjetski dan socijalne pravde slaviti svake godine 20. februara.

Time je, među ostalim, Opšta skupština pozvala države članice da se u obilježavanju ovoga dana na državnom nivou posvete aktivnostima kojima će senzibilizirati javnost za važnost promocije socijalne pravde, uklanjanja problema siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti, te ukazati na potrebu osiguranja jednakih mogućnosti za sve.

Sve više dobija na značaju koncept prema kojem bi promocija socijalne pravde trebao biti osnovni cilj koji vodi sve politike na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ova ideja dobija podršku među zagovornicima, koji tvrde da društva i ekonomije funkcioniraju kohezivnije kada se socijalna pravda stavlja na prvo mjesto, prenosi UN.

Međutim, kao što UN ističe na svojim službenim stranicama, zagovornici ističu postojanje trajnih ozbiljnih nepravdi, nesigurnosti na tržištu rada i visoke nejednakosti koje su pogoršale globalne krize. Prijedlozi za napredovanje socijalne pravde uključuju poboljšanje inkluzivnog i djelotvornog upravljanja radom, obezbjeđivanje mogućnosti zapošljavanja i cjeloživotnog učenja, reformu institucija za pravednije rezultate na tržištu rada i proširenje socijalne zaštite kroz cijeli život ljudi. Socijalna pravda je temeljna vrijednost svakog društva. SSŠPDPBiH je kao sindikalna organizacija posvećen ovom idealu i svojim svakodnevnim aktivnostima nastoji dati svoj doprinos postizanju našeg zajedničkog cilja, a to je društvo u kojem svi građani imaju jednaka prava i jednake mogućnosti za ravnopravno učešće u svim sferama života.