SA RADNICIMA I PREDSTAVNICIMA SINDIKATA IZ TUZLANSKOG KANTONA O RADNIČKIM PRAVIMA I LOKALNOJ PROBLEMATICI

12.03.2024. | Novosti, Vijesti

U okviru planiranih posjeta članstvu u tekućoj godini, predstavnici Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine su u ponedjeljak 4.3.2024. godine posjetili članstvo na području Tuzlanskog kantona.

U dogovoru sa predstavnicima Sindikata na tom području realizovane su posjete na više lokacija, radnih jedinica JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj – ŠG Sprečko Živinice te kompanije “Konjuh” d.d. Živinice – u stečaju.

Prije početka rada, delegacija Sindikata posjetila je radnike RJ Tuzla. Razgovaralo se o aktuelnim pitanjima i problemima uposlenika u vezi sa njihovim radom u ovom preduzeću. Radnici su se interesirali za svoja prava po osnovu pozitivnih zakonskih propisa, a posebne teme su bile zaštita na radu, obaveze i prava radnika i poslodavca, te odgovornosti i angažman povjerenika za zaštitu na radu i sindikata, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i pratećim pravilnicima.

Nakon toga, održan je sastanak sa radnicima – čuvarima šuma u Šumariji Tuzla na kojem se raspravljalo o problematici i pitanjima u vezi sa djelatnošću čuvara šuma, radnom vremenu i opasnostima vezanim za radno mjesto te novim incijativama na području TK.

Delegacija Sindikata je u poslijepodnevnim satima posjetila SP “Konjuh” d.d. Živinice – u stečaju i razmijenila iskustva sa predstavnicima Povjereništva. Nekoliko radnika angažovanih u kompaniji trenutno nastoji očuvati rad kompanije. Sindikat godinama pruža podršku i pomaže radnicima u njihovom zbrinjavanju i ostvarivanju prava na penziju te je tokom godina pratio programe Vlade FBiH i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije te u saradnji sa stečajnim upravnikom i nadležnim institucijama davao doprinos da veći broj radnika koji su ostali bez posla, po otvaranju stečajnog postupka nad kompanijom, ostvari pravo na penziju.

Posjeta članstvu na području Tuzlanskog kantona, završena je sastankom sa radnicima u Šumariji Banovići, nakon radnog vremena. Okupljenim radnicima obratili su se predstavnici sindikata, predsjednica SSŠPDP BIH i glavni povjerenik SO JP “Šume TK”. Radnici su se interesirali za pitanja ostvarivanja svojih prava po pozitivnim zakonskim propisima te novom Kolektivnom ugovoru.

Predstavljena problematika članstva bit će razmatrana na sjednici Glavnog odbora SSŠPDP BiH koji će utvrditi dalje pravce rada i djelovanja Sindikata u narednom periodu.