SUSRETI SA ČLANOVIMA I RUKOVODIOCIMA U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU: PRAVA RADNIKA OSTVARITI KROZ KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I PRIMJENU POZITIVNIH ZAKONSKIH PROPISA

14.03.2024. | Novosti, Vijesti

5.3.2024. godine predstavnici SSŠPDP BIH su posjetili podružnice u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Upriličena je posjeta članstvu Šumarstva “Prenj” Konjic u okviru sjedišta preduzeća. Također su predstavnici SSŠPDP BiH i povjerenik Sindikalne podružnice Šumarstva “Prenj” razgovarali I sa  novoizabranim direktorom preduzeća Feđom Voloderom. Diskutovalo se o aktueLnim pitanjima u vezi sa radom preduzeća i pravima radnika te planovima nove uprave u narednom periodu. Sindikat je ukazao na zahtjeve članstva i goruća pitanja, sa posebnim akcentom na kolektivno pregovaranje. Razgovaralo se i  o Zakonu o šumama.

Delegacija Sindikata je isti dan posjetila Šumarstvo “Srednje Neretvansko” Mostar. Pritom je održan sastanak sa predstavnicima sindikalne podružnice i uprave sa kojima su se dotakli aktuelnih pitanja u oblasti šumarstva, prava radnika i njihovih ostvarivanja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Informacije sa terena bit će razmatrane na sastanku Glavnog odbora Sindikata u cilju provođenja daljih aktivnosti i saradnje.