OBILJEŽAVANJE 21. MARTA, SVJETSKOG DANA ŠUMA: SSŠPDPBIH UČESNIK KONFERENCIJE NA KUPRESU

21.03.2024. | Novosti, Vijesti

U povodu obilježavanja 21. marta, Svjetskog dana šuma, u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Hrvatskog drvnog klastera i ŠGD “Hercegbosanske šume” d.o.o. Kupres, na Kupresu se održava Konferencija “KUPRES – Modernizacija šumarstva u BIH”.

Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i objektivno i ažurno informisanje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti finansiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova EU, kao i usklađivanje politika EU i Bosne i Hercegovine u području šumarstva, te primjena novih tehnologija (AI), odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumarstvo-prerada drva.

S obzirom na vrlo intenzivne promjene koje se događaju na svjetskom tržištu, glavna tema ovogodišnjeg skupa je „Globalni uticaj na cijene i tržište“. SSŠPDP BiH se predstavio putem izložbe “Rad radnika u sektoru šumarstva, prerade drveta i papira kroz vrijeme”, ali i kroz učešće naših predstavnicika na panelima tokom programa konferencije.