SVJETSKI DAN SIGURNOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU: SSŠPDP BiH ORGANIZOVAO VIŠE AKTIVNOSTI I PRIDRUŽIO SE KAMPANJI “DOSTA JE BILO!”

26.04.2024. | Novosti, Vijesti

U povodu Svjetskog dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, koji se obilježava 28. aprila, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine organizovao je više aktivnosti i pridružio se kampanji “DOSTA JE BILO!” koju vodi globalna sindikalna organizacija Building and Wood Workers’ International (BWI). Sindikat je svoju akciju usmjerio na obuku i informisanost članstva o njihovim pravima i obavezama u vezi sa sigurnim radom i zaštitom zdravlja na radu, lokalno posjećujući radilišta i fabrike. Za članstvo je pripremljen Priručnik “Povrede na radu i profesionalno oboljenje”. Aktivnosti na terenu nastavljaju se i u narednom periodu.

Kontinuirana edukacija i informisanost članstva je od posebnog značaja. Prema izvještaju Međunarodne organizacije rada (ILO) iz novembra 2023. godine, najnovija procjena nesreća i bolesti na radu blizu je 3 miliona, sa 2,6 miliona smrtnih slučajeva, koji se pripisuju bolestima povezanim s radom, a 330.000 nesrećama sa smrtnim ishodom. To predstavlja povećanje od više od 5 % u odnosu na 2015. godinu. Trend je jasan, alarmantan i neprihvatljiv! Svaki smrtni slučaj može se i treba spriječiti.

I dok se sjećamo kolega i kolegica koje smo izgubili, pozivamo na kolektivne napore, da se osiguraju svi radnici, da budu svjesni i upućeni u svoja prava i da svi poslodavci razumiju i prihvate svoje obaveze u vezi sa prepoznavanjem, procjenom i kontrolom opasnosti na radnom mjestu te budu svjesni odgovornosti za propuste.