POSJETA SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA JP “ŠPD ZDK” D.O.O. ZAVIDOVIĆI

03.07.2024. | Novosti, Vijesti

Dana 02.7.2024. godine predstavnici SSŠPDP BiH sa glavnim povjerenikom SO JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići posjetili su sindikalne podružnice Šumarija Zenica i Šumarija Tešanj.

Razgovarali su sa sindikalnim članstvom i rukovodstvom o aktuelnim pitanjima u radu sindikata i ostvarivanju prava radnika i radnica.