ODRŽANI PRVOMAJSKI PROTESTI

ODRŽANI PRVOMAJSKI PROTESTI

Danas u 11.30 sati su se učesnici prvomajskog protesta okupili ispred zgrade Federacije BiH pri čemu su se predstavnici Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira pridružili protestima Sindikata metalaca BiH i iznijeli zahtjeve za utvrđivanjem najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće, za izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike, za kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža, kao i za donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika i radnica industrijskog sektora.

Jedan dio atmosfere s priprema za ovaj događaj kao i sa današnjih protesta možete pogledati na sljedećim fotografijama:

SVIM RADNICAMA I RADNICIMA SRETAN 1. MAJ, MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

SVIM RADNICAMA I RADNICIMA SRETAN 1. MAJ, MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA

Svim radnicama i radnicima sretan 1. maj, Međunarodni praznik rada, dan koji dočekujemo suočavajući se s mnogim izazovima borbe za prava radnika.

U Bosni i Hercegovini radništvo je izuzetno ugroženo. Uslovi na radu su vrlo teški i složeni, a plaće koje se isplaćuju ne mogu pokriti osnovne troškove četveročlane porodice i ne omogućavaju život dostojan čovjeka. Pandemija virusa COVID-19 dodatno je usložnila okolnosti u kojima radnici rade i povećala rizike.

U sektorima šumarstva, prerade drveta i papira u BiH rade izuzetno vrijedni i sposobni radnici koji su u stanju izvršiti svaki postavljeni zadatak. Naša zemlja ima sve potrebne proizvodne kapacitete, bogate resurse i dobre proizvodne pogone za razvoj ovih privrednih grana. Uprkos tome, radnici se suočavaju sa teškoćama kao što su loši uslovi na radu, neadekvatna oprema, niske plaće i vrlo nepovoljni ugovori na određeno za radnike u proizvodnji.

Ko će poboljšati uslove za život radnika, ko će im omogućiti bolje sutra? Niko drugi do sami radnici. Prava nisu poklon, prava su plod istrajne, zajedničke i mukotrpne borbe.

Ujedinimo se u toj borbi i postanimo dio jednog tima!

Povodom Praznika rada premijerno objavljujemo kratki promotivni animirani film našeg Sindikata o potencijalima naših sektora i izazovima sindikalne borbe. Autor filma: Mirsad AgićFilm možete pogledati na sljedećem linku:

POVODOM PRVOG MAJA: SAOPĆENJE ZA JAVNOST SSŠPDP

POVODOM PRVOG MAJA: SAOPĆENJE ZA JAVNOST SSŠPDP

Sarajevo, 30. april 2021. godine

SREDSTVIMA INFORMISANJA

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(Najava događaja – obilježavanje 1. MAJA – Međunarodnog praznika rada)

Radnici i radnice traže plaću i uslove života dostojne čovjeka!

U povodu obilježavanja 1. MAJA – Međunarodnog dana praznika rada, Glavni odbor Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine održao je 29. aprila 2021. godine sjednicu na kojoj je odlučeno da se Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH pridruži mirnim protestima Sindikata metalaca FBiH, koji će se održati u subotu, 1. maja 2021. godine pred zgradom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, na koji način će predstavnici ovog Sindikata iskazati nezadovoljstvo zbog položaja radnika i radnica sektora šumarstva, prerade drveta i papira.

Učesnici će se u 11,00 sati okupiti na Trgu Prvog korpusa Armije BiH gdje će položiti cvijeće na spomen obilježje Đure Đakovića, a potom šetnjom doći do zgrade Vlade Federacije BiH, gdje će se u 11,30 sati održati protesti.

Također, Glavni odbor Sindikata razmatrao je aktuelna pitanja, probleme i izazove sa kojima se susreću radnici i radnice u sektorima šumarstva, prerade drveta i papira i donio određene zaključke u vidu zahtjeva koji su upućeni Vladi Federacije BiH, nadležnim institucijama i Udruženju poslodavaca, ovisno od problematike i nadležnosti.

            Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH ZAHTIJEVA:

  • Kao prioritetno pitanje utvrđivanje najniže plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine s tim da ista nije niža od 70% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema mjesečnim podacima nadležnog organa za statistiku u FBiH, bez naknada koje nemaju karakter plaće (topli obrok, naknada za prijevoz, regres). Vlada FBiH i Ministarstvo finansija/ financija  nadležni su za rješavanje ovog zahtjeva, rok  je 30 dana;
  • Izmjene zakonske regulative u pogledu smanjenja prekarnog rada i stvaranja sigurnog radnog ambijenta za radnike i radnice, naročito mlade – rok 6 mjeseci;
  • Kontinuirano donošenje programa i obezbjeđenje sredstava na godišnjem nivou za uvezivanje staža radnicima i radnicama industrijskog sektora čija su preduzeća u stečaju ili su već odavno devastirana ili ne postoje, kako bi radnici i radnice ostvarili pravo na penziju, što je također u nadležnosti Vlade Federeracije BiH.
  • Donošenje mjera i planiranje organizovane masovne vakcinacije radnika i radnica industrijskog sektora, naročito sektora iz oblasti drvne industrije, fabrika za proizvodnju namještaja i drugih fabrika prerade drveta, te fabrika za proizvodnju papira i radnika i radnica sektora šumarstva, kao prioritetnih skupina u provođenju imunizacije.

Zahtjevamo da se ODMAH pristupi utvrđivanju načina realizacije ovog zahtjeva bez odlaganja sa krajnjim rokom od 30 dana. Za realizaciju navedenog zahtjeva nadležno je Ministarstvo zdravstva FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH.

  • Od Udruženja poslodavaca Federacije BiH da se krene u postupak pregovaranja kolektivnog ugovora za oblast drvne i papirne industrije, koji je SSSŠPDP BiH inicirao još u novembru 2019. godine.

Imajući u vidu epidemiološku situaciju mjere koje su na snazi u Federaciji BiH i Kantonu Sarajevo, broj učesnika protesta biće  ograničen. Na mirnim protestima učestvuje rukovodstvo Sindikata, članovi organa i tijela SSŠPDP BIH, a članstvo će na terenu provesti aktivnosti mirnim okupljanjima u radnim sredinama što će ujedno biti propraćeno na zvaničnoj facebook stranici Sindikata; https://www.facebook.com/Samostalni-sindikat-%C5%A1umarstva-prerade-drveta-i-papira-BiH-1740799582820896  i web stranici: www.ssspdp.ba

SAMOSTALNI SINDIKAT ŠUMARSTVA, PRERADE DRVETA I PAPIRA BIH SVIM RADNICIMA I RADNICAMA ČESTITA 1. MAJ – MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA.

PREDSJEDNIK                                                                                                  

Lejla Ćatić

POVODOM DANA ZAŠTITE NA RADU SSŠPDP BIH IZDAO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

POVODOM DANA ZAŠTITE NA RADU SSŠPDP BIH IZDAO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Sarajevo, 28.  april 2021. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(28 april  „Svjetski dan zaštite na radu“)

U povodu obilježavanja 28. aprila – “Svjetskog dana zaštite na radu”, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine priključio se globalnom savezu (alijansi) koju predvodi Međunarodna organizacija radnika građevinarstva i šumarstva sa sjedištem u Ženevi, u kampanji za sigurna i zdrava radna mjesta pregovarajući s poslodavcima.

Tokom godina, počevši od Deklaracije Međunarodne organizacije rada o osnovnim principima i pravima na radu iz 1998. godine, bezbjednost i zdravlje su postali još i više elementarni kako za sindikate tako i za poslodavce. Bavljenje bezbjednosnim i zdravstvenim rizicima u pandemiji COVID-19 je najskoriji primjer toga.

Ovaj Sindikat pozvao je Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i poslodavce/ kompanije čiji su radnici organizirani u SSŠPDP BIH da pristupe potpisivanju ove deklaracije. Do danas SSSŠPDP Bih potpisao je deklaraciju sa kompanijom „Natron-Hayat“ d.o.o. Maglaj i ŠPD „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde. Do kraja sedmice očekuje se potpisivanje sa ostalim privrednim društvima,  te očitovanje Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Potpisanom deklaracijom poslodavci i sindikati daju podršku da Međunarodna organizacija rada (MOR) prizna bezbjednost i zdravlje na radnom mjestu kao osnovno pravo, što sada nije slučaj. Globalni konsenzus za jednu takvu promjenu će podstaći primjenu dobrih standarda bezbjednosti i zdravlja na radu i obeshrabrit će zemlje i poslodavce/ kompanije od toga da svoju konkurentnu prednost zasnivaju na neadekvatnim uslovima i praksama.      

Međunarodna organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD. Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom: „sjećamo se mrtvih, borimo se za žive“.

      U preko 120 zemalja širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana promovirajući značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti.

Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Tek u uslovima pandemije virusa COVID-19 vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa i  u ovoj vanrednoj situaciji radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica.

         Zdrava i bezbjedna radna mjesta spašavaju živote!

Predsjednik
Lejla Ćatić

                                                                                       

ČESTITAMO 28. APRIL, SVJETSKI DAN ZAŠTITE RADU

ČESTITAMO 28. APRIL, SVJETSKI DAN ZAŠTITE RADU

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH i Udruženje za unapređenje zaštite na radu

Svim radnicama i radnicima u privredi, državnim organima, obrazovnim i kulturno-sportskim institucijama i ostalim zanimanjima želimo sretan

28. APRIL, SVJETSKI DAN ZAŠTITE RADU

organizacija rada od 2003. godine obilježava Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, a u cilju promocije sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike. Navedeni datum je odabran kao uspomena na 28 smrtno stradalih u nesreći na radu na gradilištu u državi Connecticut u SAD. Sindikalni pokret od 1996. godine 28. april obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu, sa jasnom porukom: „Sjećamo se mrtvih, borimo se za žive“.

U preko 120 zemalja širom svijeta državne institucije, sindikalne organizacije, udruženja poslodavaca, te stručnjaci sigurnosti i zdravlja na radu organizuju razne aktivnosti povodom ovoga dana promovišući značaj prevencije povreda na radu i profesionalnih bolesti. Nažalost ove godine, zbog novonastale situacije, obilježavanje ovog datuma neće biti manifestacionog karaktera, ali se neće odustati od drugih vidova kampanje sa naglaskom na prevenciju bolesti i povreda na radu, u cilju unaprjeđenja sigurnog, zdravog i dostojanstvenog rada sa sve radnike u skladu sa Poveljom Europske unije o temeljnim ljudskim pravima.

Zaštita na radu je pravo radnika koje proističe iz međunarodnih konvencija, Ustava, zakonskih i podzakonskih propisa. Tek u uslovima pandemije virusa COVID-19 vidimo značaj zaštite zdravlja radnika koji su na prvoj liniji odbrane od ovog virusa. U toj borbi, u ovoj vanrednoj situaciji, radnici savjesno i odgovorno obavljaju svoje zadatke ne štedeći svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica. U vrijeme pandemije virusa COVID-19, posebno su bitne mjere zaštite, naročito radnika zaposlenih u zdravstvu, trgovini, policiji, proizvodnji, medijima i svih drugih koji su pod direktnim uticajem i sa vjerovatnoćom da se mogu zaraziti virusom.

Generalno posmatrano, sigurnost i zaštita radnika u Federaciji BiH je na niskoj razini. Radnici su nedovoljno upućeni u problematiku i prava, sindikati nedovoljno jaki da okupe radnike i vrše uticaj na vlast kako bi se donijeli adekvatni zakonski propisi i vršio adekvatan inspekcijski nadzor, a mnogi poslodavci nezainteresovani. Federacija BiH nije u potpunosti iskazala interes za ovu oblast i potrebu hitnog usuglašavanja propisa sa Konvencijama MOR-a i evropskim sigurnosnim direktivama. Time bi poslodavcima naredila njihovu primjenu i zahtijevala da se obezbijede sigurna radna mjesta i dostojanstven rad. Vlast na svim nivoima organiziranja ne iskazuje brigu za oblast zaštite na radu i broj žrtava koji se iz godine u godinu povećava. Sve je veći broj invalida koje nije moguće rasporediti na adekvatna radna mjesta u kompanijama. Tek 2020. godine je donijet Zakon o zaštiti na radu, a 2021. četiri podzakonska akta-Pravilnika, čime je može se reći, samo otpočeo proces.

Zbog ovakvog stanja nevladin sektor i sindikati, pokušava ukazati organima vlasti na neophodnost stvaranja pravnog okvira za poboljšanje. Pored toga i Udruženje za unapređenje zaštite na radu koje okuplja inžinjere zaštite na radu, inžinjere sigurnosti i pomoći koji se profesionalno bave ovom problematikom, ovlaštene organizacije za zaštitu, i druge subjekte iz ove oblasti, pokušava ukazati na probleme iz ove oblasti i nudi rješenja koja su odavno prihvaćena u Evropskoj uniji i zemljama okruženja. Koliko će u tome uspjeti zavisi od odnosa državnih organa, ali ne smijemo odustati, jer je zaštita radnika bitan faktor u razvoju svake ekonomije.

SSŠPDP BiH I KLIX.BA PRODUCIRALI VIDEO-REPORTAŽU O RADU U ŠUMARSTVU

SSŠPDP BiH I KLIX.BA PRODUCIRALI VIDEO-REPORTAŽU O RADU U ŠUMARSTVU

U sklopu aktivnosti upoznavanja javnosti sa uslovima rada i problemima radnika u šumarstvu kao i povodom Međunarodnog dana drveta, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH u saradnji sa reporterskom ekipom portala Klix.ba realizovao je video-reportažu o radu na terenu u šumariji.

Tom prilikom reporterska ekipa Klix-a i predstavnici Sindikata posjetili su Šumarstvo Prenj i razgovarali sa radnicima i odgovornima u preduzeću o izazovima s kojima se susreću. Reportažu možete pogledati i članak na ovu temu pročitati na ovom linku:


klix.ba: Snimili smo kako izgleda posao radnika u šumarstvu: Najbogatiji resurs u BiH je u njihovim rukama