REZULTATI ANKETE SINDIKATA JP „ŠPD ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI: IZUZETNO TEŽAK ŽIVOT RADNIKA NA ODREĐENO

18.03.2021. | Novosti

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH je u sklopu svojih dosadašnjih aktivnosti nastojao što više skrenuti pažnju i ukazati na teške okolnosti u kojima žive i rade radnici u šumarstvu u BiH koji svoje zadatke obavljaju u lošim uvjetima, sa neadekvatnom opremom, vrlo često na niskim temperaturama ili pod drugim nepovoljnim klimatskim uticajima, te na opasnim terenima koji ugrožavaju život i zdravlje.

Dodatni problem predstavlja prekarni rad, odnosno dugogodišnje angažovanje radnika na određeno vrijeme. Na taj način neki radnici rade po 10 ili 15 godina. Većina javnih preduzeća od nadležnih vlada i skupština dobivaju saglasnost za angažovanje radnika samo na kratke periode, od mjesec do godinu dana, što je neadekvatna i neopravdana praksa, kako u odnosu na težinu posla koji se obavlja, tako i u odnosu na stvarne potrebe proizvodnje.

Da se se radnici zaposleni na određeno vrijeme nalaze u izuzetno nezahvalnoj situaciji koja im onemogućava život dostojan čovjeka, pokazala je i nedavna anketa provedena u okviru kampanje „ZAJEDNO U BORBI ZA SIGURAN RAD I BOLJU PRODUKTIVNOST“ sindikalnog odbora JP „ŠPD Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići pokrenute 1. februara 2021. godine.

Cilj kampanje je prikazati stvarno stanje na terenu, položaj radnika uposlenih na određeno vrijeme, izazove sa kojima se nose, te probleme sa kojima se susreću i kakve posljedice na njih ostavlja takav rad.

Od ukupno 200 radnika, popunjeni anketni listić dostavilo je 142 na određeno zaposlena radnika iz svih poslovnih jedinica ovog preduzeća.

Rezultati pokazuju izrazito nezadovoljstvo radnika frustrirajućom višegodišnjom praksom kratkoročnog zapošljavanja koja ostavlja posljedice na cjelokupni život i zdravlje radnika.

Nemogućnost osnivanja i proširenja porodice, rješavanja stambenog pitanja, dizanja kredita, porodični problemi, nemogućnost planiranja budućnosti, život od danas do sutra, stalni dodatni troškovi konkursne procedure, stalna neizvjesnost, neobnavljanje ugovora u slučaju povrede ili bolesti, ponižavanje radnika na određeno, bespotrebna frustrirajuća testiranja, osjećaji krivnje i bezvrijednosti, diskriminacija, siromaštvo i odliv radne snage u inostranstvo, samo su neke od posljedica prekarnog rada koje su radnici naveli u sklopu ankete. Na osnovu ovih podataka Sindikat zaključuje da se pokrenuta kampanja mora nastaviti, a aktivnosti intenzivirati u cilju rješavanja problema zbog kojih radnici nemaju minimalne uslove za normalan život, a preduzeće ne funkcioniše onako kako bi moglo, s obzirom na svoju djelatnost i resurse kojima raspolaže.

Kompletnu analizu ankete možete pročitati ovdje: https://ssspdp.ba/?p=1088