EDUKATIVNA MANIFESTACIJA ZA RADNIKE “SARAJEVO ŠUMA”: RAVNA VALA JE JEDINA PRAŠUMA U KANTONU SARAJEVO I MORAMO JE SAČUVATI

07.06.2021. | Novosti

U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, kolektiv KJP “Sarajevo šume” d.o.o. Sarajevo je u subotu, 5. juna organizirao edukativnu manifestaciju u okviru koje je upriličena posjeta lokalitetu Ravna Vala, jedinoj prašumi u Kantonu Sarajevo, koja se nalazi na području između planina Igman i Bjelašnica. Edukativnom programu su prisustvovali radnici KJP „Sarajevo šume“, predstavnici SSŠPDP BIH kao i ministar privrede KS Adnan Delić, te drugi politički predstavnici Kantona Sarajevo.

Ravna Vala je smještena na sjeveroistočnim padinama Bjelašnice. Drvna masa te prašume znatno je veća od okolnih šuma, a visina pojedinih stabala je 40 metara. Rasprostranjena je u visinskom intervalu između 1.280 i 1.440 metara nadmorske visine s dominantnom istočnom i jugoistočnom ekspozicijom. U prašumi Ravna Vala, osim drugih divljih životinja, živi i mrki medvjed koji je je najveća divlja životinja u Bosni i Hercegovini.

Ravna Vala pripada području koje obuhvata iznimne ili reprezentativne ekološke sisteme, geološke ili fiziološke značajke ili vrste i koje je prvenstveno namijenjeno naučnom istraživanju ili praćenju stanja okoliša. Ovo područje se smatra strogim prirodnim rezervatom, što podrazumijeva zaštićeno područje kojim se upravlja pretežno u naučne svrhe.

Uvodne informacije za učesnike o ljepotama i značaju prašume Ravna Vala, organizator je pripremio u brošuri “Kompleks prašume Ravna Vala – Igman”, čiju izradu je podržalo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

O značaju prašume kao objekta naučnog istraživanja, karakteristikama prašume, te značaju prašume sa aspekta šumarske politike i zakonodavstva, sa akcentom na neophodnost njene formalne zaštite, govorili su dekan Šumarskog fakulteta prof. dr. Ahmet Lojo i prof. dr. Mersudin Avdibegović.

Na značaj posebnih prirodnih bogatstava u Kantonu Sarajevo, ukazao je i vršilac dužnosti direktora Društva Samir Omerović.