SINDIKALNA ŠKOLA SSŠPDPBIH: „NE POSTOJE PROBLEMI, POSTOJE SAMO IZAZOVI“

10.11.2021. | Novosti


U hotelu Hollywood na Ilidži je 5. i 6. novembra u organizaciji Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira održana dvodnevna manifestacija „Sindikalna škola 2021.“ na kojoj su učestvovali mladi sindikalni aktivisti iz brojnih preduzeća širom BiH sa ciljem obuke mladih sindikalaca o sindikalnim temama, upoznavanja sa metodama sindikalnog rada, razmjene iskustava u borbi za rješavanje problematike mladih i radničkih pitanja uopće, kolektivnog pregovaranja, pravnih propisa o sindikalnom djelovanju, zaštiti na radu i pravima radnika te perspektivama za mlade radnike u BiH.
 
U sklopu programa su gostovali izlagači, stručnjaci iz različitih oblasti društva, između ostalih advokatica Jasmina Cero, Sanela Maličević diplomirana pravnica, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške Ole Kristian Paulsen, Lejla Ćatić, predsjednica SSŠPDP BiH, Amel Mazalović, predsjednik sekcije mladih SSŠPDPBiH i drugi.

Učesnici i izlagači  su obrađivali širok spektar tema kao što su „Zaštita prava radnika i mirno rješavanje sporova“, „Najniža plaća i kolektivno pregovaranje“, „Iskustva o sindikalnom radu u Norveškoj i međunarodnim sindikalnim organizacijama“, „Prava žena u svjetlu radničkih prava“, „Aktivnosti Sekcije mladih i Sekcije žena SSŠDPDBiH“ i mnoge druge.

Advokatica Jasmina Cero govorila je o zaštiti prava radnika u skladu sa Zakonom o radu i o novom Zakonu o mirnom rješavanju sporova. Ukazala je na značaj mirnog rješavanja sporova, prije nego se radnik odluči da zaštitu povrijeđenog prava iz radnog odnosa potraži putem nadležnog suda. Učesnici su imali dosta pitanja iz ove oblasti, a mnogi od njih su postavili i pitanja u vezi sa čestim situacijama koje se u praksi javljaju u odnosu prema poslodavcima. Kroz diskusiju je ukazano na značaj obuke članstva u pravnim pitanjima i pitanjima redovnog informisanja, te je predloženo da se radi na organizovanju mreže parapravne pomoći u okviru SSŠPDP BiH. 


„Sindikat mora nastupati kao ravnopravan socijalni partner u sklapanju kolektivnih ugovora. Jedina instanca koja može sklapati je sindikat, a kolektivni ugovor je trenutno jedina metoda garantovanja materijalnih prava radnika kao što je minimalna plata, satnica i slično jer u FBiH ne postoji odgovarajući zakonski propis koji ta prava štiti.“ izjavila je Lejla Ćatić u toku svog izlaganja.


„Struktura, organizacija i strategija pregovaračkog tima su neki od ključnih faktora za uspjeh kolektivnih pregovora. Ako pregovarački tim želi postići uspjeh u postupku ugovaranja kolektivnog ugovora mora biti jedinstven, koordiniran, istrajan, direktan i u stalnoj komunikaciji sa članstvom sindikata“, istakla je dipl. pr. Sanela Maličević.


„Zbog čega treba da se organizujemo? Osnovni razlog za to je da se niko drugi neće brinuti za naša prava, za uslove našeg rada i platu. Zato moramo biti u sindikatu i regrutovati novo članstvo. Poslodavcima najviše odgovara kada radnici nisu organizovani, kada je jedan dio u sindikatu, a drugi nije, a najidealnije kada su svi uposleni u nekoj oblasti učlanjeni jer tada je radnička moć najveća.“ naveo je Ole Kristian Paulsen u svom obraćanju učesnicima i dodao: „U sklopu radničke borbe najvažnija je solidarnost. Ona se između ostalog mora odražavati i u borbi za prava žena-radnica koje su često žrtve mobinga, diskriminacije i još uvijek nisu dovoljno zastupljene na rukovodećim pozicijama“.

Na kraju svog izlaganja Paulsen je zaključio: „Ne postoje problemi, postoje samo izazovi.“

U sklopu programa aktivno su sudjelovali svi učesnici iznoseći svoja iskustva i prijedloge iz oblasti pitanja mladih, radničkih prava i borbe za jačanje sindikata kao reprezentativne organizacije radnika.