SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SSŠPDP BIH: UTVRĐENE AKTIVNOSTI SINDIKATA ZA NAREDNI PERIOD

10.11.2021. | Novosti

Glavni odbor SSŠPDP BIH je 05.11.2021. godine održao svoju prvu konstituirajuću sjednicu za mandatni period oktobar 2021.-oktobar 2025. god. Donesene su odluke vezane za konstituisanje ovog organa kao i Predsjedništva SSŠPDP BiH za naredni mandatni period, te je usvojen Program rada za 2022. godinu, plan prihoda i rashoda za narednu godinu, a donesene su i druge odluke u vezi s radom Sindikata od 01.01.2022. godine.

Posebno je ukazano na aktivnosti koje je Sindikat obavljao u proteklom periodu, sa posebnim akcentom za zaključene kolektivne ugovore.

Drugom dijelu sjednice prisustvovao je i Ole Kristian Paulsen, predstavnik za međunarodnu saradnju Sindikata industrije i energetike Norveške. Pritom su rezimirane projektne aktivnosti u prethodne dvije godine i postignuti rezultati SSŠPDP BIH kroz projekte koje je podržao Sindikat industrije i energetike Norveške. Predsjednica Lejla Ćatić prezentirala je tok aktivnosti koji obuhvata period od aprila 2019. godine (kada je također održana zajednička sjednica Glavnog odbora i utvrđeni prijedlozi projektnih aktivnosti za naredni period) do završetka projekta u junu 2021. godine. U vezi s tim je prezentiran Izvještaj o dvogodišnjoj saradnji koji je još u augustu upućen Sindikatu industrije i energetike Norveške. Posebno su istaknuti pozitivni rezultati ovog kao i ranijih projekata.

Organizovanje pravne pomoći za članstvo, projekat online-konferencije “Ko se u politici brine za radnike?”, brojni angažmani u vezi sa zaštitom na radu i implementacijom novog Zakona o zaštiti na radu i pravilnika koji su doneseni u ovoj godini, redovno informisanje, seminar za mlade i žene održan u prošloj godini, promoviranje sindikata kroz različite oblike angažovanja i dr. su aktivnosti koje su doprinijele boljem povezivanju članstva, razmjeni informacija među članovima sindikata i zajedničkom radu i djelovanju na terenu, a što je u konačnici polučilo konkretne rezultate. Zaključeno je da svi učesnici u pomenutim projektima trebaju nastaviti sa daljim radom, jer sve urađene aktivnosti traže dalje angažovanje i kontinuirani rad.

Glavni odbor pozitivno je ocijenio realizaciju dosadašnjih aktivnosti i zahvalio Ole Kristianu Paulsenu na angažmanu i dugogodišnjoj podršci. Članovi odbora ukazali su na značaj dosadašnjih projekata i iznijeli prijedloge za budući rad koji su u skladu sa usvojenim Programskim ciljevima djelovanja Sindikata za period 2021. – 2025. i Programom rada za 2022. godinu.

Na sjednici je najavljena i dvodnevna Sindikalna škola 2021. za mlade i žene, koja je održana 5. i 6.11.2021. godine na Ilidži, pri čemu je kao i ranijih godina iskazan veliki interes članstva za učešćem u ovoj manifestaciji.