UDRUŽIVANJE NAM NIKO NE SMIJE ZABRANITI

16.03.2022. | Aktuelne teme

Iako smo svjedoci da su radnici u mnogim, posebno privatnim preduzećima, izloženi zastrašivanju sa ciljem da im se onemogući sindikalno organizovanje i borba za njihova prava, činjenica je da je udruživanje radnika u sindikat jedno od osnovnih zakonom zagarantovanih prava.

Moramo biti svjesni da je svako sprječavanje sindikalnog organizovanja ozbiljno kršenje zakona i oduprijeti se atmosferi straha koja radnika želi ubijediti da je udruživanje vid drskosti upućen protiv poslodavca koji se mora kazniti otpuštanjem.

U članovima 14, 15 i 18 Zakona o radu FBiH se navodi:

Član 14
(1) Radnici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizirati sindikat, te se u njega učlaniti, u skladu sa statutom ili pravilima tog sindikata.
(3) Sindikat i udruženja poslodavaca mogu se osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja.

Član 15
(1) Radnici odnosno poslodavci slobodno odlučuju o svom stupanju ili istupanju iz sindikata, odnosno udruženja poslodavaca.
(2) Radnik odnosno poslodavac ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva ili nečlanstva u sindikatu odnosno udruženju poslodavaca.

Član 18
(1) Poslodavac je dužan osigurati odgovarajuće uvjete za djelovanje sindikata u skladu sa kolektivnim ugovorom.