POVODOM NISKIH TEMPERATURA SSŠPDPBIH UPUTIO APEL POSLODAVCIMA

09.02.2023. | Novosti, Vijesti

Povodom niskih temperatura posljednjih dana na kojima su radnici koji rade na otvorenom izloženi velikim zdravstvenim rizicima SSŠPDPBIH je uputio saopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

“Sarajevo, 09. februar 2023. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

(Apel na primjenu mjera zaštite i zdravlja na radu u šumsko-privrednim društvima u uvjetima niskih  temperatura)

Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine apeluje na poslodavce u šumsko-privrednim društvima kao i privatne poslodavce u sektorima drvne i papirne industrije, da provedu posebne mjere sigurnosti i zaštite na radu u uvjetima niskih temperatura, kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Pozivaju se poslodavci da postupe u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (“Službene novine FBiH” br.: 79/20), pojedinačnim kolektivnim ugovorima, pravilnicima o zaštiti na radu i aktima o procjeni rizika.

Upozoravamo, da rad u uvjetima niskih temperatura može dovesti do povreda na radu i bolesti u vezi s radom. Prilikom duže izloženosti hladnoći dolazi do smanjenja mentalnih i fizičkih sposobnosti zbog gubitka osjetljivosti i spretnosti prstiju što povećava rizik od nastanka povreda na radu, a efikasnost rada u takvim uvjetima je na izuzetno niskoj razini. Neke od mogućih zdravstvenih posljedica uzrokovanih hladnoćom su: ozebline, smrzotine, hipotermija, rovovsko stopalo.

Letak sa uputama o zaštiti na radu pri niskim temperaturama (Kliknite na sliku da pročitate tekst!)

Shodno tome apelujemo na sve poslodavce, da u nepovoljnim klimatskim uvjetima za rad, za vrijeme padavina i niskih temperatura, za radnike, koji rade na otvorenom u slučaju ako proces rada ne dozvoljava prekid obavljanja rada na otvorenom, uvedu preraspodjelu radnog vremena, a za radna mjesta gdje nije moguće uvesti preraspodjelu radnog vremena primjene adekvatne mjere sigurnosti i zaštite na radu, radnicima obezbjede adekvatnu zaštitnu opremu, poslove izvode u toplijem dijelu dana, organizuju više kraćih pauza u toplim prostorijama i obezbjede dovoljan unos tekućine i toplih napitaka i druge uvjete, kako bi se smanjili štetni uticaji i rizik po zdravlje i život radnika.

Također preporučuje se poslodavcima, da za vrijeme trajanja vremenskih neprilika omoguće radnicima korištenje odsustva, a sve u skladu sa Zakonom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom i drugim podzakonskim aktima.

Upućujemo radnike, da se sa preporukama u uvjetima niskih temperatura, mjerama zaštite na radu na otvorenom i zatvorenim prostorijama mogu detaljnije informisati na zvaničnoj FB-stranici „Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH“ i web-stranici: www.ssspdp.ba

SLUŽBA ZA INFORMISANJE”