MEĐUNARODNI PRAZNIK RADA – 1. MAJ: KAMPANJA “PRAVEDNA PLAĆA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT!”

30.04.2024. | Novosti, Vijesti

U povodu obilježavanja Međunarodnog praznika rada, 1. maja, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine vodi kampanju “PRAVEDNA PLAĆA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT!”

Cilj kampanje je ukazati na loše uvjete rada i izuzetno niske neto-plaće, naročito radnika u realnom sektoru i potrebu neodložne izmjene važećih propisa, kojim će se omogućiti smanjenje poreza i doprinosa u Federaciji BiH u korist povećanja neto-plaće radnika i radnica, te omogućiti njihovo dalje povećanje kroz kolektivne ugovore u sektorima.

Zahtjevi Sindikata predstavljeni u kampanji argumentovani su stručnim analizama i podacima, koji ukazuju na težak položaj radnika. Plaće radnika u sektorima još uvijek su ispod prosječne plaće u Federaciji BiH. Od zarađenih 100 KM plaće radnika, državi ide 41,4 KM.

Međunarodni praznik rada, 1. maj, obilježava se u znak radničke solidarnosti u borbi za bolja radna prava. Radnici i radnice u Bosni i Hercegovini, nažalost, ni ove godine nemaju razloga za slavlje, jer već godinama svaki novi 1. maj dočekuju u lošijim i složenijim uvjetima rada i života, radeći za plaće ispod svakog dostojanstva.

Živimo u vremenu kada se svakim danom stečena radnička prava nastoje umanjiti, a radnik potpuno degradirati. Loša zakonska rješenja i pasivan odnos vlasti za posljedicu imaju masovna iseljavanja radnih građana. Od obećanja i briga za radnike i radnice ostaju samo politički programi svake prolazeće vlasti kao podsjetnik, da se o promjenama razmišljalo, ali ne na istima i radilo. Radnici žive u nadi i isčekivanju, da će svaka naredna godina donijeti neku promjenu na bolje što će im omogućiti život dostojan čovjeka u Bosni i Hercegovini.

Ovaj Sindikat u proteklom periodu kontinuirano je radio na povećanju plaća radnika kroz kolektivne ugovore, ali je povećane plaće “pojela” inflacija. Plaće su nominalno povećane, ali se nije osjetio realan rast neto-plaća.

Ukazujemo da radnici realnog sektora žive na margini. Iako svojim radom stvaraju nove vrijednosti i pune budžete, najmanje su plaćeni za svoj rad. Niske plaće, visoki troškovi života i pasivan odnos vlasti rezultiraju svakodnevnim iseljavanjem radnog stanovništva.

Kampanja za povećanje neto plaća i izmjene važećih poreskih zakona počela je sa 30.4.2024. godine i vodit će se do ostvarivanja zahtjeva.

Ovaj Sindikat kampanju provodi u saradnji sa Sindikatom građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine.

Umjesto čestitke za 1. maj, pozivamo sve radnike i radnice, da se pridruže našoj zajedičkoj kampanji za povećanje plaća – “PRAVEDNA PLAĆA ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT!”

GLAVNI ODBOR