Milan Jevtić – Zaštita šuma u svetu i u EU

08.09.2020. | Aktuelne teme

Prezentacija sa regionalnog seminara pod nazivom “Podizanje ekološke svesti o očuvanju prirodnih resursa za zaposlene u šumarstvu i drvnoj industriji” održanog 2.9.2020. u Beogradu u organizaciji Sindikata šumarstva i prerade drveta Srbije uz podršku Fondacije “Friedrich Ebert” na kome je učestvovala i Lejla Ćatić, predsjednica Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH.