U ESTONIJI RAZVIJEN SISTEM KORIŠTENJA ŠUMSKIH BOGATSTAVA BEZ SJEČE STABALA

15.02.2021. | Aktuelne teme

Šume su jedno od najvažnijih prirodnih bogatstava od presudnog značaja za životnu sredinu, zdravlje čovjeka kao i značajan privredni resurs. Pri sječi kao jednom od načina iskorištavanja šuma od izuzetne je važnosti obezbijediti plansku sječu koju prate odgovarajuće aktivnosti na obnovi šumskog fonda, kako se ovo bogatstvo ne bi ugrozilo i konačnici bilo uništeno.

Međutim, da postoje i drugi načini pomoću kojih možemo iskorištavati šumska bogatstva pokazuje primjer iz Estonije u kojoj djeluje kompanija koja zarađuje na šumama, a da pritom ne vrši njihovu sječu.

Izvor: Klix.ba: “Estonska kompanija Single Earth zarađuje na šumskom bogatstvu, a da pritome ne vrši sječu stabala. Djeluje na tržištu kredita za ugljik, a čija je svrha smanjenje emisije ovog štetnog gasa. Kompanija posreduje između vlasnika šuma i drugih firmi. Da bi kompenzovale za emisiju ugljika i očuvale biodiverzitet firme plaćaju vlasnicima šumskih područja i močvara za zaštitu ovih prirodnih sredina. Na taj način Single Earth doprinosi iskorištavanju blagodati šuma, a to su apsorpcija ugljen dioksida i povećanje biodiverziteta. Time podstiče i vlasnike da štite svoja šumska područja. Estonija je među državama koje su vrlo bogate šumama. Više od polovine zemlje je prekriveno šumom. Međutim, u cijeloj Evropi dešava se velika sječa šume. U Single Earthu se nadaju da će proširiti poslovanje na cijeli svijet, a riječ je o tržištu koje bi do 2050. moglo vrijediti 500 milijardi dolara. Očekuje se da će to za posljedicu imati smanjenje deforestacije na prostoru od 10 miliona hektara svake godine, naveli su u Svjetskom ekonomskom forumu (WEF)”